Frans Roulette


SPELEN VOOR GELD

Vaak wanneer mensen het hebben over echt roulette, dan hebben ze het over Frans roulette. Dit is één van de spellen die al vroeg in het casino werden opgenomen. Nog ver voordat de onlinecasino’s bestonden. Daardoor wijkt het ook af van bijvoorbeeld Europees en Amerikaans roulette. Al zijn er natuurlijk wel ook heel veel raakvlakken. Het is zeker interessant om te weten hoe het spel werkt. Aan de hand daarvan kan je bepalen of het jouw favoriet is.

De verschillen tussen Frans roulette en de Europese variant zijn niet heel groot. Het gaat vooral om de manier van inzetten en de mogelijkheden om in te zetten. Die zijn flink kleiner bij de Franse vorm. Daardoor is de tafel dus ook enigszins anders bij dit spel. Wanneer je de Europese of Amerikaanse vorm gewend bent, dan zal je dit je dus wel even eigen moeten maken voor je gaat spelen. De regels zijn verder wel nagenoeg gelijk aan elkaar.

Het spelen van Frans roulette
Wanneer je Frans roulette een keer een kans wilt geven, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet hoe je het moet spelen. In de basis is het natuurlijk hetzelfde als andere vormen. Er is een tafel met een wiel met getallen. Het wiel gaat draaien en er wordt een balletje in tegengestelde richting in geworpen. Aan de hand van waar het balletje tot stilstand komt is een uitkomst van een getal en een kleur te geven. Deze uitkomst bepaalt welke spelers winnen en hoeveel zij winnen, afhankelijk van de inzet die zij deden.

Het inzetten is simpel. Je zet in op één van de getallen 0 tot en met 36. Andere mogelijkheden zijn inzetten op zwart of rood, even of oneven of 1 tot 18 of 19 tot 36. Dit doe je op de tafel. Vervolgens ligt het lot in handen van de dealer, ook wel croupier, die het spel op gang brengt. Zo is dus wel het voordeel van Frans roulette dat het duidelijk en overzichtelijk is. Bij veel andere vormen zijn immers ook nog allerlei andere vormen van inzetten mogelijk. Dit is bij deze vorm juist bewust wat meer beperkt gehouden.

Wat wel fijn is, is dat de winstkansen niet beïnvloed worden doordat er minder mogelijkheden zijn. De kansen zoals die bij Europees roulette liggen, zijn hetzelfde bij Frans roulette. Daardoor is het dus eigenlijk gewoon een iets gemakkelijker te bevatten variant van hetzelfde spel. Dit is ook een belangrijke reden waarom juist deze variant ook veel populariteit geniet. In heel veel casino’s, zowel online als fysiek, bieden deze vorm aan. Er zijn ook heel veel goede spelers die zich gespecialiseerd hebben in deze variant van het spel. Voor hen is dit dan ook de meest aantrekkelijke vorm om te spelen.

De lange geschiedenis
Frans roulette wordt wel als de oervorm van het roulettespel gezien. Al in de negentiende eeuw, toen de eerste casino’s opengingen, werd deze variant van het spel gespeeld. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Wat wel opvallend is, is dat er vaak discussie is over het ontstaan van deze vorm. Hoewel je zou denken dat dit in Frankrijk gebeurde, gezien de naam, zijn er mensen die menen dat het spel al heel veel ouder is. Zo zou het bijvoorbeeld een oorsprong in China kunnen hebben. Al was dat wel een heel ander soort variatie op het spel.

Een andere suggestie die gewekt wordt is dat het spel uit de Grieks-Romeinse tijd komt. Ook hiervoor geldt dat de spellen waarop gedoeld wordt wel veel overeenkomsten vertonen, maar toch ook wel flink anders zijn. Dat neemt niet weg dat ze wel een inspiratie hebben kunnen vormen. De echte basis van het spel komt echter wel gewoon uit Frankrijk. In de negentiende eeuw vonden hier een aantal ontwikkelingen plaats die uiteindelijk tot het spel in zijn huidige vorm hebben geleid. Daarom is de naam Frans roulette dus ook gewoon goed te begrijpen en een passende naam voor deze specifieke vorm.

Wanneer je al enthousiast bent geraakt over deze vorm van roulette, dan staat niets je in de weg om direct te beginnen met spelen. Zoals gezegd wordt roulette volgens de Franse regels in vrijwel elk onlinecasino aangeboden in zowel livevorm als in videovorm. Ook de videovorm, die wordt gespeeld met behulp van software, is een goede en eerlijke vorm van het spel. Het is ook een goede opstap om andere vormen aan te leren. Wanneer je dan eerst met de basisvorm begint, dan heb je in ieder geval de techniek en de spelregels goed in de vingers als beginnende speler.